Општи услови пословања

T-Style Concept e.U. нуди своје услуге искључиво на основу следећих услова у верзији која је важећа у време пружања услуге. Ови услови и одредбе важе за све правне трансакције закључене између клијента и T-Style Concept e.U.-а.

„Ми“ се односи на T-Style Concept e.U.

„Клијент“ или „Ви“ означава било коју особу која са фирмом склапа уговор о пружању услуга.

Цене и услови плаћања

Уплату за консултације и поклон ваучере потребно је извршити уплатом на рачун T-Style Concept e.U.-а  најмање два дана пре заказивања или у готовини на приликом договореног термина.

Опомена због кашњења ће бити наплаћена кориснику по цени од 8,00 евра. Ако је клијент није извршио уплату, T-Style Concept e.U. има право да зарачуна камату од 8% годишње од релевантног тренутка.

Поклон-ваучери се могу заменити само за услуге, а за термине који се скраћују на ваш захтев неће бити дат готовински рабат.

Трошкове и издатке путовања предузетих у вези са наруџбом и договорених са клијентом надокнађује сам клијент.

T-Style Concept e.U. задржава право да редовно прилагођава своје цене и поскупљења. Клијент може писмено или усмено затражити цене од T-Style Concept e.U.-а.

Клијент изричито пристаје на слање рачуна у електронској форми од стране T-Style Concept e.U.-а.

Заказивање и отказивање термина

Заказани термини клијента са T-Style Concept e.U.-ом су обавезујући.

Заказивање се може обавити путем веб странице, е-поште или телефона. Датуми се утврђују након пријаве и писмене потврде (и-мејл или СМС).

Ако се не откаже најкасније 24 сата пре договореног термина или се не договори алтернативни термин, а корисник не искористи договорени термин, кориснику се може наплатити накнада за отказивање од 50% од уговорене суме услуге.

Закашњење или недолазак у договорено време може се одбити од времена услуге, при чему се уговорена услуга може наплатити у целости. Клијент нема право да надокнади изгубљено време. Ако клијент скрати термин, нема права на снижење цене.

Услуге

Обим услуга које ће пружати T-Style Concept e.U. произилази из описа услуге на веб страници (www.t-styleconcept.com). Услуге се нуде појединачно или у комбинацији.

Све саветодавне услуге T-Style Concept e.U.-а о бојама, типу и стилу односе се на боје, одећу и аксесоар, на основу укуса и визуелних карактеристика лица, и обухватају савете клијентима у погледу изгледа, одеће, стила и наступа. Савети се могу дати како за приватну тако и за професионалну област купца.

Поклон-ваучери

Поклон-ваучери важе 12 месеци од датума издавања. Ако на ваучеру није наведен датум заказивања, власник ваучера мора заказати термин. Ако власник ваучера жели да помери термин, мора нас обавестити најмање 24 сата пре почетка термина.

Слање ваучера је бесплатно за купца и могуће је само након уплате унапред.
Могуће је и лично преузимање ваучера. Примопредаја се врши само уз готовинско плаћање на лицу места или уз плаћање унапред.
Поклон-ваучери се могу заменити само за услуге или пренети на другу особу.

Однос са продавницама

Компанија не делује као агент ни за једну од продавница које вам представљамо или у које вас пратимо током куповине. Уговори о куповини робе су између вас и релевантне продавнице, а услове продаје и захтеве који се односе на цене, враћање, недостатке и било која друга питања намеће продавница или се ви договарате са продавницом. T-Style Concept e.U. не преузима никакву одговорност за квалитет, стање или учинак било које робе коју купите током или као резултат пружања било којих услуга од стране компаније.

Одговорност

T-Style Concept e.U. гарантује да ће вам услуге пружити са прикладном вештином и пажњом. У складу са горенаведеним, никаква гаранција нити услов у вези са услугама није дата, урађена нити подразумевана, нити се сме подразумевати. У сваком случају, одговорност T-Style Concept e.U.-а према клијенту ограничена је на износ који је уплатио T-Style Concept e.U.-у за пружање релевантних услуга, и ни под којим околностима неће бити прекорачена.

Садржај ове веб странице креирамо и ажурирамо са пажњом. Међутим, не преузимамо никакву одговорност за исправност, потпуност и актуелност датих информација.

Заштита података и обавеза ћутања

Све податке које нам евентуално доставите чуваћемо путем електронске обраде података у складу са Законом о заштити приватности.

Желимо да истакнемо да се лични подаци прикупљају и чувају или обрађују само у сврху обраде и извршења уговора.

Обавезујемо се на поверљиво чување свих појединости везано за вас и по могућству за вашу компанију у односу према трећим лицима.

У принципу, имате право на информације, исправке, брисање, ограничења, преносивост података, опозив и приговор у вези са вашим подацима које чувамо.

Ако сматрате да се обрада ваших података не обавља у складу са закон о заштити података или да су ваша права на заштиту података на неки други начин повређена, можете нам се жалити на office@t-styleconcept.com или Управи за заштиту података.

Формулације за веб странице

Обратите пажњу на наше опште услове пословања на овој веб страници, који важе за све пружене услуге T-Style Concept e.U.-а.

Место пружања услуга 

T-Style Concept e.U.  је идеално лоциран за консултације и куповину у Бечу.

Меродавно право / Јурисдикција

Важи аустријски закон. Надлежни суд у Бечу.

 

Беч, октобар 2021

Татјана Тешић Трнка
Дипл. филол. Дипл. комуник. – Мастер